Možnosť usporiadania súkromných osláv v prezidentskom salóniku s kapacitou 25-30 ľudí.

Telefón: +421 904 970 970


Akcie, ktoré u nás organizujeme